fbpx

Bach Blomster Remedier

100 % naturlige

Bach blomsterremedier er 100 % naturlige og har været anvendt siden første halvdel af 1930. I dag bruges de af millioner af mennesker i over 45 lande, mennesker i alle aldre, fra nyfødt til gammel. De anvendes også til planter og dyr.

Bachremedierne er energiessenser af højtvibrerende blomster eller knopper af planter, buske eller træer. De virker på de subtile planer, dvs. på dine følelser, dine tanker/overbevisninger, din livsenergi (meridianerne) og dermed indirekte på den fysiske krop.

Den engelske læge og forsker Dr. Edward Bach (1886-1936) udviklede det komplette system af 38 remedier. Hans filosofi er, at sygdom, på nær nogle få undtagelser, er en konflikt mellem personlighed og sjæl - vi har ikke lyttet til vores indre stemme. Noget vi let glemmer i vores fortravlede hverdag. De samfundsnormer vi lever med i dag, kræver konstant tilpasning - alting skal helst gå hurtigt. Det gør det vanskeligt for os at høre vor sjæls stemme, som har svært ved at trænge igennem vores forestillinger/tankeformer om, hvad man skal, bør eller må m.m.

Hvert enkelt remedie afbalancerer en specifik uhensigtsmæssig følelsesmæssig eller mental tilstand. Remedierne virker ved at transformere en ubalance til en positiv kvalitet.

F.eks. remediet for manglende selvtillid, Lærk -
Vi tænker: ´jeg kan ikke´. Den positive kvalitet i dette tilfælde er: ´jeg kan det, og jeg gør det´.

Formålet med remedierne er at understøtte personens kamp mod sygdom og stress ved at behandle uroen, ængstelsen, depressionen, traumet eller andre følelser, der skaber ubalance og som blokerer for fysisk helbredelse.

Man behøver dog ikke have en diagnose for at anvende remedierne. De er lige så gode, hvis man bare føler sig lidt ´nede´ og alment træt. Remedierne hjælper dig i alle hverdagssituationer, hvor du ikke føler dig på højde eller i balance med situationen. Remedierne kan desuden bruges forebyggende. De er ganske uvurderlige til at genoprette balancen, før fysiske symptomer opstår. Efterhånden som balance, harmoni, sindsro og fornyet vitalitet er genskabt, genetableres fysisk sundhed.

Bach Blomster Remedier er også et stærkt redskab til selvudvikling.

« til oversigt